เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2
วงจรน้ำยา ที่ใช้ Automatic expansion valve (AEV.) ควบคุมสารทำความเย็น