เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2
วงจรน้ำยา ที่ใช้ Capillary tube ควบคุมสารทำความเย็น