เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2
วงจรน้ำยาตู้เย็น  ที่ใช้ Capillary tube ควบคุมสารทำความเย็น