เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2
วงจรน้ำยา ที่ใช้ Thermostatic expansion valve (TEV.)ควบคุมสารทำความเย็น